facebook
youtube
google+
Atlas Fachowca

KONTAKT

Fundacja Dobroczynności ATLAS
Adres: ul. Stanisława Lema 21
Gdańsk 80-126
E-mail: fundacja@atlas.com.pl
Telefon: 58 342 11 22
Fax: 58 343 06 19

Od 23 stycznia 2012r. zmiana adresu Fundacji na:

Fundacja Dobroczynności ATLAS
ul. Jaśkowa Dolina 17
80-252 Gdańsk

Fundacja DObroczynności ATLAS posiada status organizacji pożytku publicznego

KRS 0000057384

PKO BP I/O Gdańsk
nr 49 1020 1811 0000 0702 0014 5235

Pomoc w liczbach

Wartość pomocy udzielonej przez
Fundację Dobroczynności ATLAS

Razem 48.877.380 zł (do
19.01.2012 roku)

Poniżej znajduje się diagram
przedstawijący jak rozłożyła się
w/w kwota w przeciągu lat

Fundacja Dobroczynności

Dla ATLASA misja biznesowa nierozerwalnie wiąże się z misją społeczną. Firma realizuje ją poprzez Fundację Dobroczynności ATLAS. Założona w 1996 roku,  pomaga przede wszystkim ludziom chorym, wymagającym specjalistycznej opieki medycznej, w tym paliatywnej. Fundacja systematycznie wspiera pięć placówek, realizujących cele społeczno-opiekuńcze i edukacyjne: cztery domy dziecka - w Grotnikach (woj. łódzkie), w Zawierciu (woj. śląskie), w Dąbrówce koło Zgierza (woj. łódzkie) i w Trzemiętowie (woj. kujawsko-pomorskie), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pińczowie (woj. kieleckie) oraz Zespół Szkół Specjalnych w Kędzierzynie Koźlu (woj. opolskie). Poza pomocą w kraju, wspomaga inicjatywy polskich środowisk na Wschodzie.  


Donatorami Fundacji Dobroczynności ATLAS są właściciele firmy, spółki GRUPY ATLAS oraz osoby prywatne. W ciągu szesnastu lat istnienia fundacja przekazała potrzebującym pomoc finansową i rzeczową, w tym materiały budowlane, o łącznej wartości 50 mln zł.

Znaczącą inwestycją było sfinansowanie, kwotą 4 mln zł, budowy sopockiego hospicjum. Inicjatywa ta została doceniona i nagrodzona tytułem „Dobroczyńcy Roku 2003”  przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

Fundacja Dobroczynności ATLAS posiada status organizacji pożytku publicznego.

Cele

Rozwiń treść

Cele statutowe Fundacji :

 • pomoc ludziom znajdującym się w stanie ubóstwa, zwłaszcza dzieciom, 
 • pomoc ludziom dotkniętym chorobą, których nie stać na specjalistyczne leczenie, w tym zwłaszcza dzieciom,
 • tworzenie, utrzymywanie i prowadzenie hospicjów,
 • udzielanie pomocy materialnej szkołom publicznym i niepublicznym, uczelniom wyższym, szpitalom, przedszkolom itp.,
 • wspieranie potrzeb kultu religijnego, w tym inwestycji sakralnych i kościelnych oraz działalności charytatywno-opiekuńczej jednostek organizacyjnych Kościoła Katolickiego.

Historia

Rozwiń treść

Konwoje

Fundacja Dobroczynności ATLAS, obok tzw. pracy u podstaw w kraju, organizowała konwoje z pomocą humanitarną, głównie dla Polaków na Wschodzie – do Kazachstanu i Rosji, na Litwę, Ukrainę, Białoruś. Najczęściej były to leki, żywność i towary pierwszej potrzeby. Na Boże Narodzenie 1999 dla Polonii w Kazachstanie wolontariusze fundacji zawieźli 5 tysięcy nowoczesnych podręczników do języka polskiego. W 1999 r. konwoje Fundacji dotarły też do Albanii i Macedonii – z pomocą dla uchodźców z Kosowa – oraz do Turcji, z darami dla ofiar trzęsienia ziemi.

Poniżej prezentujemy mapę kierunków, w których wyruszały nasze konwoje, oraz chronologię tych wypraw.

 

Rok 1996 
Grudzień - Kazachstan

Rok 1997
Marzec - Litwa
Kwiecień - Litwa
Czerwiec - Białoruś

Rok 1998
Marzec - Kazachstan
Czerwiec - Kazachstan i Syberia
Październik - Rosja, Ukraina
Listopad - Rosja
Grudzień - Rosja, Ukraina

Rok 1999
Kwiecień - Macedonia
Maj - Albania
Sierpień - Turcja
Grudzień - Kazachstan

Rok 2000
Grudzień – Litwa

 

Fundacja powodzianom

Na południe kraju Fundacja kierowała wówczas dla powodzian kolejne tiry z artykułami pierwszej potrzeby, później najbardziej poszkodowanym gminom przekazano materiały budowlane ATLASA. Kolejną formą pomocy było wtedy postawienie - wspólnie z Fundacją Polsat - pięciu domów dla powodzian. Ogólna wartość udzielonej wówczas pomocy przekroczyła 3 miliony złotych. na wsparcie dla poszkodowanych.

Podczas powodzi w Gdańsku w roku 2001 Fundacja również nie szczędziła środków - była ona jedną z pierwszych organizacji, które pośpieszyły z pomocą. Organizowała charytatywne aukcje, materiały budowlane na odnawianie mieszkań, artykuły pierwszej potrzeby.

 

Jadą wozy z darami

Fundacja, w miarę możności, dbała też o polonijne placówki edukacyjne. W 2004 r. udzieliła wsparcia Przedszkolu Polskiemu na Łotwie. Wspólnie z gdańską Caritas, w 2005 r. wyremontowała i częściowo wyposażyła Polską Szkołę Podstawową w Egliszkach na Litwie. W rok później wyposażenie uzupełniła.

 

Sopockie hospicjum

Idea wybudowania hospicjum narodziła się w Fundacji, a decyzję o sfinansowaniu inwestycji - kosztem 4 mln złotych - podjęli dwaj właściciele GRUPY ATLAS. Wokół tej idei zgromadziło się zacne grono ludzi dobrej woli, poczynając od władz miasta, które przekazały na ten cel działkę, poprzez architektów, ekipę budowlaną, po prywatnych sponsorów, którzy sfinansowali wyposażenie placówki. Budowa trwała równo rok, po czym przekazano ją Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Zarówno właściciele GRUPY ATLAS, jak i pracownicy Fundacji Dobroczynności Atlas od początku jej istnienia
żywią przekonanie, że skoro nie sposób pomóc wszystkim, tym bardziej trzeba wspierać tych, których wsparcie
pozostaje w naszej mocy.

Pomoc w liczbach

Rozwiń treść
Wartość pomocy udzielonej przez Fundację Dobroczynności Atlas

Razem: 53.361.819 zł ( do 16 lipca 2013 roku)

Nagrody fundacji

Rozwiń treść
Nagrody jakie otrzymała za swoją działalność Fundacja Dobroczynności Atlas
 • Order XX-lecia Caritas Archidiecezji Gdańskiej, za wieloletnią dobrą współpracę (kwiecień 2010)
 • Medal prof. Wiktora Degi, za pomoc dzieciom niepełnosprawnym, przyznany przez Polskie Towarzystwo walki z Kalectwem (grudzień 2005)
 • „Przyjaciel Miłosierdzia Bożego” – tytuł przyznany przez Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych w Mikołowie k. Katowic (wrzesień 2005)
 • "Orzeł Pomorski" - tytuł honorowy przyznany przez czytelników Tygodnika Wieczór za budowę hospicjum w Sopocie (czerwiec 2004)
 • "Dobroczyńca Roku 2003" - tytuł i Nagroda Specjalna Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, przyznana za ideę budowy i sfinansowanie hospicjum w Sopocie (kwiecień 2004)
 • Nagroda UBI CARITAS - nagroda przyznana przez Caritas Polska w kategorii "Finansowanie dzieł dobroczynności" (czerwiec 2004)
 • Odznaka pamiątkowa nadana przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju (lipiec 1999)
 • Odznaka Honorowa "Za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego", przyznana przez wojewodę Mariana Eckerta (wrzesień 1997)
 • Statuetka "Głuchołaska Koza", przyznana przez Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz za pomoc powodzianom (grudzień 1997)

Aktualności Fundacji Dobroczynności

 

Atlas

ATLAS Sp. z o.o
ul. Kilińskiego 2
91-421 Łódź

telefonas: +48 42 631 88 00
faks: +48 42 631 88 88
atlas@atlas.com.pl
infolinia: 800 168 083 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00